Lövgren & Rydén Aktiebolag

Kalmar län

Information

I Nybro finns det ett Aktiebolag som heter Lövgren & Rydén Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Lövgren & Rydén Aktiebolag i Kalmar län. Nybro är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1990-12-17 så har Lövgren & Rydén Aktiebolag varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Lövgren & Rydén Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Nybro.

Vill man komma i kontakt med Lövgren & Rydén Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Lövgren & Rydén Aktiebolag så kan ni göra det på .

Bolaget skall direkt eller via hel- eller delägda bolag idka fabriks- och handelsrörelse samt agenturverksamhet företrädesvis inom trävarubranschen, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Löfgren, Gösta Morgan som är född 1968 och har titeln VD, Löfgren, Gösta Morgan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Gösta Gilbert som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Löfgren, Agneta Margareta som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Christian Åke som är född 1971 och har titeln Revisor, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Lövgren & Rydén Aktiebolag har 556415-2790 som sitt organisationsnummer.