HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro

Kalmar län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Nybro och HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro är ett av dem. Kalmar län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro är ett Bostadsrättsförening och skapades 1950-11-09. Det finns flera olika verksamheter i Kalmar län som är ett stort län. Nybro där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro ska trivas.

I Nybro så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro och det finns flera verksamheter som är det idag i Nybro.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0480-15525.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson Johansson, Eva Annelie -Karlsson, Alf Birger -Karlsson, Thomas Arne Arvid -Nilsson, Emma Karin Katarina.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro är Bergman, Joakim Chul som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson Johansson, Eva Annelie som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Alf Birger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Mathilda Christina som är född 1989 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Thomas Arne Arvid som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Emma Karin Katarina som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamotEkbrant, Barbro Vega Margareta som är född 1947 och har titeln Suppleant, Ekbrant, Jan Åke Helge som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Repslagaren i Nybro har 732400-0863 som sitt organisationsnummer.