Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening är ett bolag som finns i Nybro. I Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hellström, Torsten Lars-Gunnar som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Börje Martin Lennart som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Isacsson, Karl Ove Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Evert Ingemar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Karl Anders Henrik som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Tage Erik Stefan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot.

Vill man kunna komma i kontakt med Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid behov med använd- ande av i jordbruksdriften tillhöriga lokaler, maskiner, red- skap och verktyg. 2. till medlemmarna förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses i föregående stycke 3. utföra uppdrag med anlitande av föreningens resurser samt 4. bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Idag är Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Kalmar län och Nybro arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening innehar ej F-skattsedel och Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lars-Gunnar Hellström.

Nybro Farmartjänst Ekonomisk förening har 716431-2139 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Kalmar län.